หะดิษ ประจำเดือน

ความว่า “ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบ และทุกคนในหมู่พวกท่านต้องถูกสอบสวนต่อความรับผิดชอบของเขา ผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของเขา สามีเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของเขา และเขาต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของเขา ภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวของสามีของนาง และนางต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของนาง และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินของผู้จ้าง และเขาต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของเขา และชายคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบในทรัพย์สมบัติของบิดาของเขาและเขาต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของเขา ดังนั้น ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้รับผิดชอบ และทุกคนต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบของเขา” (บันทึกโดยอิมามบุคอรียฺและมุสลิม)
เว็บอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา 30% การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ

การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ

การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ

สอบชิงทุนมาเลเซีย

สอบชิงทุนมาเลเซีย
ข่าวการศึกษา
ข่าวหมวด ICT
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน
[วัน/เดือน/ปี]ประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายบริหารงานทั่ว
[วัน/เดือน/ปี]กิจการนักเรียนโดย ครูฮานาฟี ยูนุ
[วัน/เดือน/ปี]ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาโดย ครูฮานาฟี สาเระ
สมุดเยี่ยมชม (สร้างสรรค์)

ค่ายฝึกซ้อม สพฐ. ฮ้อนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 6 ณ โรงเรียนสามารถดีวิทยา

สพฐ. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาปี 6 การแข่งขันในรอบที่ 1 (จ.สงขลา)

สพฐ. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาปี 6 การแข่งขันในรอบที่ 2 (จ.สงขลา)

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

กิจกรรม โครงการ โรงเรียนม้สญิดตะลุบัน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
กีฬาสี
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
งานฝ่าย: กิจการนัก เรียน
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
เรียนกีรออาตี...
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
แผนก: ประถม
ศึกษา
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
รณรงค์ต้าน...
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
aaaงานฝ่าย: กิจการนัก เรียน
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
ทัศนศึกษา...
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
aaaแผนก: อนุบาล
...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
ทัศนศึกษา...
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
aaaแผนก: ประถม ศึกษา
...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
อบรมหลักสูตร...
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
aaaแผนก: ประถม ศึกษา
...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
วันเดือนปี
จำนวนรูปภาพ 20 รูป
กิจกรรมหน้าเสาธง
การศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ
aaaแผนก: อนุบาล ประถม
...